ציר זמן

1921 קיבוץ עין חרוד עולה על הקרקע
1938 המסגרייה של עין חרוד פותחת שעריה
1945 חברת פלדות נוסדה. מתמחה בעבודות מתכת
1970 מייצרת מחליפי חום מכלי חלב וקווי ייצור מזון
1985 מייצרת מכונות אוטומטיות לקלטות וידאו (וידאומטים)
1990 פועלת בתחום המחלבות הקטנות PMD בארץ ובחו"ל
2012 פלדות נרכשת על ידי קבוצת Gevasol