Dranger

מערכת רובוטית לשטיפה

המערכת משמשת לשטיפת וחיטוי של פרי המאוחסן במיכלים ע"ג משאית בכניסה לבית האריזה.

המערכת תוכננה ויוצרה כ-Turn Key משלב קונספט ועד התקנה בחצר הלקוח.

יתרונות המערכת הם הבטחת חיטוי אחיד לפרי וחיסכון רב בזמן לביצוע הפעולה מול שטיפה יחידנית של מיכל מיכל.

 

צורת הפעלת המתקן

זיהוי כניסת משאית לאזור העבודה ע"י ידי גששים.

התקרבות והתמקמות של הזרועות הנושאות את הדיזות מול המרווחים בין המכלים.

הפעלת המשאבה בספיקה של 500 ליטר בדקה.

התקדמות לאורך המשאית ושטיפת הפרי.

לאחר גמר עבודה פתיחת מחסום לשחרור המשאית וחזרה למצב התחלתי.

 

תכונות המערכת

  • 11 מטר מהלך.
  • גובה 5 מטר.
  • משקל כ 2 טון לכל צד.
  • חומרי מבנה פלב"מ ופלדה בגלוון חם.
  • מערכת הנעה מבוססת רצועת שיניים.
  • בקרה מלאה לכל זרוע במצב ידני ואוטומט.
  • בקרת מפעיל מלאה אוטומט / ידני על ידי במסך מגע.

זמן ביצוע משלב הקונספט עד להתקנה 5 חודשים.