חדשות
ואירועים

2/05/2022

חדר הרכבות

הקמנו אולם חדש להרכבת ברזים לתעשיית החלב. הכנו אפילו טמפלטים של ההרכבה שמזרזים ומפשטים את התהליך (בתמונה). ראו את שאר התמונות בסרטון.