חדשות
ואירועים

7/04/2022

מערכת למילוי חומר לפי משקל

ראו וידאו של הרצה אחרונה של מערכת לפני ששולחים ללקוח (אלונים). זוהי מערכת מילוי חומר לפי משקל ומניפולטור אוטומטי לערימה ופריקה של אמבטיות.