מסועים חלזוניים (SCREW)

  • שינוע סגור בתוך צינור או שוקת
  • לשיפועים
  • לחומרים שנשפכים ומתפזרים
  • שינוע אבקות
  • שינוע גרגרים
  • טיפול בשפכים
  •  בוצה SLEDGE
  • מחזור

 

אפיון הפרויקט והצורך

התהליך הבא יעזור לנו להציע פתרון העונה במדויק על צרכיך