מכונה לשטיפת מיכלי פלסטיק פלסטונים

  • מאפשרת מחזור של מים
  • חסכנית בדטרגנט ובחשמל
  • מותאמת לסוג הזיהום וכמותו ולדרישות הלקוח/ה

אפיון הפרויקט והצורך

התהליך הבא יעזור לנו להציע פתרון העונה במדויק על צרכיך