תנורים לתהליכים תעשיתים

  • לתעשיית הפלסטיק
  • לתעשיית הקרמיקה

אפיון הפרויקט והצורך

התהליך הבא יעזור לנו להציע פתרון העונה במדויק על צרכיך