כבש חשמלי לנגמ"ש

רמפת APC משולבת עם

מערכת הפעלה  ודרייבר rugged.

חברות שונות בגבעסול תכננו וייצרו את מערכות הבקרה, המנועים ומעטפת הכבש.

פלדות, כמנהלת הפרויקט, יצרה את הסינרגיה בין כל החלקים וייצרה את הכבש.

 

אפיון הפרויקט והצורך

התהליך הבא יעזור לנו להציע פתרון העונה במדויק על צרכיך