מערכות שינוע

מערכות שינוע

אנו מפתחים ומייצרים מסועים ומערכי שינוע מקצה אל קצה .

המסועים מותאמים לגורמים שונים, כגון:

 • נפח העבודה
 • סוגי מוצר
 • הקצב הנדרש לעיבוד המוצר
 • האורך והרוחב המיטביים
 • תקנות בטיחות והגדרות
 • תנאי העבודה באולם הייצור
 • צרכים נוספים

המערכות כוללות:

 • מגוון מסועים (שקיימים כחלק מהמערכת או בנפרד ממנה)
 • מערכי שינוע שלמים וחלקיים
 • מכונות בתוך מערך המסוע (המכונות קיימות כחלק מהמערכת או בנפרד)
 • אינטגרציה של המסועים לתוך מערכות ייצור

אפיון הפרויקט והצורך

התהליך הבא יעזור לנו להציע פתרון העונה במדויק על צרכיך