מערכות פיסטור

מערכות פיסטור

מערכות מותאמות לפסטור המוצר וקירורו להשלמת תהליך
  • מיחזור של מי התהליך
  • חימום לטמפרטורות גבוהות
  • שינוע מוצרים במפלי מים חיים
  • תכנון וייצור של מנהרות פסטור רציפות
  •  למוצרים ארוזים כגון בקבוקים, שימורים, צנצנות ארוזות, בשר

אפיון הפרויקט והצורך

התהליך הבא יעזור לנו להציע פתרון העונה במדויק על צרכיך