מערכים לעיבוד דגים

מערכים לעיבוד דגים

מערכות ותתי מערכות לטיפול בדגה לכל אורך התהליך
  •  ציוד לתהליך של קבלת הדג
  • שקילה בכניסה ובמהלך העיבוד
  • עיבוד
  • קשקוש ופילוט
  • צינון לאורך כל התהליך
  • חיטוי ואריזה

אפיון הפרויקט והצורך

התהליך הבא יעזור לנו להציע פתרון העונה במדויק על צרכיך