תופי סינון וניפוי

תופי סינון וניפוי

  • מערכת סינון רציפה
  • פינוי רציף של החומר המסונן
  • התאמה לתפוקות משתנות
  • התאמה לחומרים יבשים או רטובים

אפיון הפרויקט והצורך

התהליך הבא יעזור לנו להציע פתרון העונה במדויק על צרכיך