פרוייקטים
נבחרים

מערכת לטעינה ופריקה של אמבטיות

Automatic project pic
Box Manipoulator project pic

מניפולטור לארגזים

מערך משטוח רובוטי

Pladot Maarach Mishtuach project pic
Miron project pic

בורג שולה דגים

נווה איתן

כבש חשמלי לרכב כבד

מנט"ק

מערכת אריזה אוטומטית

Dollar Shave Club

מפעל להכנת טופו

תנובה אלטרנטיב

אפיון הפרויקט והצורך

התהליך הבא יעזור לנו להציע פתרון העונה במדויק על צרכיך