כבש חשמלי לרכב כבד

מנט"ק

האתגר

פיתוח וייצור של כבש חשמלי לרכב כבד על ידי שילוב יכולות מחברות שונות בקבוצת גבעסול.

הפתרון

חברות שונות בגבעסול תכננו וייצרו את מערכות הבקרה, המנועים ומעטפת הכבש.

פלדות, כמנהלת הפרויקט, יצרה את הסינרגיה בין כל החלקים וייצרה את הכבש.

אפיון הפרויקט והצורך

התהליך הבא יעזור לנו להציע פתרון העונה במדויק על צרכיך